Om Carlaförlaget

Carlaförlaget grundades 1963. Verksamheten inriktades på vykortsproduktion samt tryckeritjänster av olika slag. Prepresstjänster tillhandahölls tidigt då grundaren K-G Andersson sedan 1937 arbetat med framställning av tryckorginal för emballageindustrin.

Fram till 1976 drevs verksamheten i K-G Anderssons privata fastighet med lagerlokaler i angränsande fastigheter. 1978 flyttade man till nybyggda lokaler som anpassats för verksamheten.

2001 namnändring till Carla-Media Marknadsföring & Reklam AB.

Carla-Media existerar ännu men sedan 2017 endast som hyresvärd.

Vykortsförlaget "Carlaförlaget" är övertaget av Roger Sandblom på
Oskars Campingservice AB och vykort kan beställas hos dem på tel 070-631 63 69 eller via hemsida:
www.oskarcampingservice.se

Kontaktuppgifter:

Carla-Media AB
Stenhuggaregatan 26
453 34 Lysekil
Tel Claes 070-630 86 33
Tel Leif: 070-683 32 99
claes.andersson@telia.com
leif.carla@telia.com 

 

Alla bilder på denna hemsida är copyright Carla-Media AB